Vítejte na informačním portálu "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo", který Vás zde bude informovat o bytovém celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Mrkvičkova. Tyto webové stránky mají hlavně informativní charakter, kde najdete krátké zprávy a informace o plánovaných schůzích a dalších akcích, které přímo souvisí s daným bytovým celkem. Pokud máte nějaké nejasnosti a chcete danau situaci řešit, můžete využít "Diskusní fórum" a vzájemně si některé fakta vyjasnit.

Pro komunikaci na stránkách můžete využít anonymní přístup pouze v komentářích. Přístup do "Privátní zóny" je pouze pro členyy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Pro členy "Představenstva" byla zřízena další "Chráněná zóna", která slouží pro komunikaci pouze "Představenstvu".

Pro případné dotazy na "Představenstvo" nebo "Kontrolní komisi" používejte kontaktní formulář v menu -  " Kontakt " 

 

Fyzická prohlídka našeho BTC

Pro
08

Dnes v dopoledních hodinách proběhla u našeho BTC ( Mrkvičkova 1350 - 1355 ) fyzická prohlídka objektu určenými zástupci znaleckého ústavu (Grant Thornton Valuations a.s.), SVBF Praha a našeho představenstva. Všechny dostupné podklady, které mohou ovlivnit konečnou cenu za náš BTC byly předány výše jmenovanému znaleckému ústavu. Předpokládaný termín předání nových znaleckých posudků od SVBF Praha je 21.12.2011.

Přidal admin číst dál

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Pro
04

Od 16. listopadu je na těchto stránkách vystaven dotazník, podle kterého jsme chtěli zjistit potřebu přistavení velkoobjemového kontejneru z důvodu odvozu materiálu, který je neoprávněně skladován ve společných prostorech domu. Na tento dotazník odpověděli pouze tři nájemníci a to pan Krejčí, Novák a paní Čanová s kladnou odpovědí a potřebou přistavení kontejneru ve víkendovém termínu. Mimo tyto nájemníky nikdo jiný přistavení nepožadoval, ale nakonec byl kontejner plný už v sobotu dopoledne a plánované vyklizení sklepu po bývalém nájemníkovi ve vchodě 1350 se málem nepodařilo. Byli jsme nuceni menší část vyhodit do popelnic. Celá akce se nakonec podařila a za to děkujeme zejména SVBF Praha a panu Ing. Zahradníkovi, kteří se nejvíce podíleli na zajištění přistavení kontejneru. Ovšem smutné je, že někteří nájemníci tuto službu nevyužili a budou muset svůj materiál vyklidit na vlastní náklady. Společné prostory a okolí slouží nám všem, kteří zde bydlíme, ale ne vždy to někteří plně chápou. Pro představu pár příkladů ZDE.

Přidal admin číst dál

Kdo uklízí Mrkvičkovu ulici

Lis
29

Pokud dodnes nevíte na koho se obrátit v případě úklidu v Mrkvičkově ulici, tak zde je článek, který vyšel ve zpravodaji "Řepská sedmnáctka" a vše kolem úklidu objasňuje.

 

Přidal admin číst dál

Vyhodnocení ankety - zaří 2011

Lis
22
Fórum: 

Na základě rozhodnutí představenstva BD Mrkvičkova 1350 -1355 byla provedena v měsíci září 2011 anketa k zjištění zájmu a možností financování jednotlivých členů BD k navrhované ceně za BTC7a ve výši 117 500 000,-Kč. Z celkového počtu 89 členů BD vyplněný dotazník odevzdalo 67 členů, tj. 75% členů BD, ankety se nezúčastnil celý vchod č. 1353, dva byty nejsou do současné doby převzaty budoucími nájemníky

Výsledek ankety:

Přidal admin číst dál

Přemístění kanceláře "BD Mrkvičkova 1350 -1355, bytové družstvo"

Lis
18

Kancelář našeho bytového družstva byla přemístěna ze vchodu Mrkvičkova 1353, na vchod Mrkvičkova 1350 ( zadní vchod ). První přípravy prostorů proběhly včera ve večerních hodinách za účasti několika dobrovolníků, kteří připravili místnost pro vymalování a další nutné úpravy.

Přidal admin číst dál

Jednání se znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s.

Lis
11

Na stránkách SVBF Praha byly přidány upřesňující informace o pracovním jednání, které proběhlo ve dnech 2.11 a 8.11.2011 se znaleckým ústavem "Grant Thornton Valuations, a.s." (nástupnickou organizací  "Facility Transactions, a.s."). Na těchto jednáních se znalecký ústav zavázal k následujícímu:

  1. Vedením zakázky pověří tým pod vedením soudního znalce, řádně jmenovaného ministerstvem spravedlnosti.
  2. Převezme všechny podklady (připomínky, námitky, protiposudky, apod.), které byly dosud na MO nebo SVBF Praha doručeny.
  3. Znalecký ústav vypracuje znalecké posudky tak, aby se v nich promítly  všechny relevantní připomínky.
  4. Konečná podoba posudků bude opět zkontrolována znalcem  z ONNM.

Znalecké posudky (dle bodu 3) bude SVBF Praha přebírat tak, jak je bude znalecký ústav vypracovávat, od  18.11.2011 a bude je po kontrole u ONNM  (dle bodu 4) předávat jednotlivým družstvům. Jednotlivá bytová družstva mohou dál pracovat na konečném znění kupních smluv a přípravě ostatních dokumentů tak, jak bylo projednáno na uskutečněných schůzkách v minulých týdnech.

Přidal admin číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Bytové družstvo Mrkvičkova 1350 - 1355 RSS