Vítejte na informačním portálu "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo", který Vás zde bude informovat o bytovém celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Mrkvičkova. Tyto webové stránky mají hlavně informativní charakter, kde najdete krátké zprávy a informace o plánovaných schůzích a dalších akcích, které přímo souvisí s daným bytovým celkem. Pokud máte nějaké nejasnosti a chcete danau situaci řešit, můžete využít "Diskusní fórum" a vzájemně si některé fakta vyjasnit.

Pro komunikaci na stránkách můžete využít anonymní přístup pouze v komentářích. Přístup do "Privátní zóny" je pouze pro členyy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Pro členy "Představenstva" byla zřízena další "Chráněná zóna", která slouží pro komunikaci pouze "Představenstvu".

Pro případné dotazy na "Představenstvo" nebo "Kontrolní komisi" používejte kontaktní formulář v menu -  " Kontakt " 

 

Anketa k zjištění finančních možností

Led
29

Na zasedání představenstva BD dne 23. 1. 2012 byl po obdržení znaleckého posudku navržen další postup směřující ke svolání členské schůze členů BD. Ještě než se tak stane, je potřeba vyřešit některé důležité kroky, týkající se financování nákupu našeho domu, aby mohly být projednány na členské schůzi. Již jste byli seznámeni s orientační cenou našich bytů a po prostudování nového znaleckého posudku, představenstvo schválilo současnou cenu domu dle znaleckého posudku jako transparentní a provedlo podle podkladů SVBF, předběžný výpočet navrhované ceny za každý byt. Jednotlivé parametry pro výpočet ceny daného bytu si můžete ověřit na EL, které vám SVBF v minulosti každý rok posílala, včetně záloh za odběr teplé vody, tepla a služby. Konkrétní cenu, každý z vás obdrží na samostatném dotazníku. Tento vyplněný dotazník předejte osobně, nebo vhoďte do schránky člena představenstva BD za váš vchod nejpozději v neděli 5. 2. 2012 do 20,00 hodin.

Přidal admin číst dál

Vyhodnocení ankety - kamerový systém

Led
16

MKSDne 15.1.2012 v 19:00 hod. byla ukončena na tomto webu anketa, která by měla pomoci MČ Praha 17 v rozhodnoutí, kde instalovat kamery MKS. Na tomto webu hlasovalo celkem 19 nájemníků ( 1 nájemnice hlasovala v 19:17 hod. sice po ukončení, ale přece ) a jeden nájemník ze vchodu 1373, který nepatří do našeho družstva. Z celkového počtu nájemníků z našeho družstva to nebyl velký počet, ale někteří určitě hlasovali přímo na stránkách MČ Praha 17. Všem, kteří tuto anketu vyplnili děkujeme a věříme, že poslouží ke zlepšení života v naší ulici.

Přidal admin číst dál

Předání nových znaleckých posudků

Led
11

Představenstvo  "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" obdrželo od SVBF Praha nové znalecké posudky. Informace o ceně za náš BTC Vám bude oznámena zvolenými zástupci jednotlivých vchodů v průběhu následujících dní buď osobně nebo e-mailem.

Přidal admin číst dál

Duplicitní nájemné

Led
06

Dnes na stránkách SVBF Praha vyšel článek, ve kterém je řešena mimořádná situace, kde za měsíc leden 2012 došlo k duplicitnímu předpisu nájemného a služeb spojených s užíváním bytů, které jsou hrazeny prostřednictvím inkasního střediska (SIPO). Za tutu situaci se SVBF Praha omlouvá a předkládá možné vyřešení dané situace v tomto dokumentu.

Přidal admin číst dál

Městský kamerový systém

Led
05

Vážení družstevníci,  "Anketa byla ukončena 15. ledna v 19:00hod "

Z důvodu zvýšení bezpečnosti na naší ulici Mrkvičkova, včetně dohledu nad našimi domy, které chceme v nejbližší době odkoupit, Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro zástupce MČ Praha 17, jako podklad o možné instalaci kamer v místech, které jsou znázorněny na mapkách červenými kruhy. Tato anketa je anonymní a proto bude předána na MČ Prahy 17, bez vašeho jména, adresy bydliště a čísla bytu. Poslední 3 jmenované údaje slouží pouze pro naše bytové družstvo, abychom neposílali cizí názory, které někdo vyplní, jen tak pro radost a nemá s naší ulicí nic společného.

Přidal admin číst dál

Aktuální informace

Led
03

Podle posledních informací se vypracovaní nového znaleckého posudku pro naše BTC dostává do konečné fáze. Znalecký posudek je vyhotoven v cenové úrovni ke dni místního šetření, tj. k 8. 12. 2011, dle vyhl. č. 364/2010 Sb. Pokud nedojde k žádným dalším průtahům, nebude znalecký posudek aktualizován do nové vyhlášky platné od 1.1.2012. Do konce příštího týdne tj. 13.1.2012 bude konečná verze předána na "Armádní Servisní s.p.o." Praha a následně poté bude předána i nová cenová nabídka našemu bytovému družstvu.

Přidal admin číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Bytové družstvo Mrkvičkova 1350 - 1355 RSS