Vyhodnocení ankety - zaří 2011

Fórum: 

Na základě rozhodnutí představenstva BD Mrkvičkova 1350 -1355 byla provedena v měsíci září 2011 anketa k zjištění zájmu a možností financování jednotlivých členů BD k navrhované ceně za BTC7a ve výši 117 500 000,-Kč. Z celkového počtu 89 členů BD vyplněný dotazník odevzdalo 67 členů, tj. 75% členů BD, ankety se nezúčastnil celý vchod č. 1353, dva byty nejsou do současné doby převzaty budoucími nájemníky

Výsledek ankety:

  1. Na otázku č. 1 tj. souhlasím s koupí dle navrhovaných podmínek (117 500 000,-Kč za BTC7) odpovědělo kladně 66 členů, tj. 98,5% dotazovaných.
  2. Na otázku č. 2 tj. připravenost úhrady 15-20% kupní ceny do 2 měsíců odpovědělo kladně 63 členů, tj. 94% dotazovaných
  3. Zájem o mimořádnou splátku a převedení bytových jednotek do osobního vlastnictví se členové vyjádřili takto:
  • ihned              10 členů, tj. 15% dotázaných
  • do 1 roku       11 členů, tj.16,5% dotázaných
  • do 2 let             5 členů, tj. 7,5% dotázaných
  • do 5 let           24 členů, tj. 24% dotázaných
  • nemá zájem  17 členů, tj. 25,5% dotázaných

Pozn. Pro lepší přehled bylo provedeno zaokrouhlení % z 1,49 na 1,5.