Přístřešky

Dobrý den,
prosím představenstvo o upřesnění, která faktura přijatá z roku 2016 ve výši 24 000 Kč se týká výdaje na přístřešky nad vchody 1350 a 1351, já ji ve zveřejněných fakturách nenašla. Prosím tedy o upřesnění, o jakou fakturu šlo a za co konkrétně byly tyto výdaje vynaloženy.
Dále Vás prosím o zveřejnění tvorby rozpočtu - rozpisu 200 tis. Kč na stříšky - teď už tedy u všech 5 vchodů - včetně plánků či kresby, aby družstevníci věděli, o čem vlastně hlasovali.
Děkuji za zveřejnění na webu, abychom se mohli všichni podívat.
Eva Hyská

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, nerozumím tomu, že už se před nějakou dobou stříšky koupily a to k tomu jen na 2 vchody a ted se kupují nove na 5 vchodů a to nemluvě o ceně. Prosím o objasnění. Děkuji Kaiser

Od kaiserm

Dobrý den pane Kaisere.
Dovolte mi reagovat na Váš dotaz.
Žádné stříšky se ještě nekupovali. Pouze jsme investovali do projekční přípravy.
Bohužel doba si žádá sofistikovaná řešení především z pohledu požární ochrany atp. A že náš stavební odbor požaduje veškerou nutnou dokumentaci a někdy i víc,
bohužel nepřispělo hladkému průběhu.
Výroba a montáž stříšek se projevila tak nákladná, že jsme hledali jiné, především levnější řešení. Proto to trochu trvá. V současnosti však předseda Komín kontaktoval
výrobce, který je schopen dodat stříšky za rozumnou cenu.
Jdeme do toho spolu se sousedním BD a objednáváme společně.
Snad to takto stačí, přeji hezký víkend.
Milan Holubek
 

Od Milan Holubek

Vážený pane Holubku,

po přečtení Vašeho příspěvku se nedokáži zdržet komentáře a dovoluji si obrátit se na Vás s dotazy. Předně bych chtěla uvést na pravou míru Vaši poznámku "...A že náš stavební odbor požaduje veškerou nutnou dokumentaci a někdy i víc..." Pokud je mi známo, stavební zákon a s ním související prováděcí vyhlášky zela jasně definují, jaké doklady je třeba přiložit k žádosti o stavební povolení, umístění stavby atp., proto není možné, aby příslušný úřad požadoval cokoliv nad rámec předepsaného. Pokud družstvo uzavře smluvně s jakoukoliv osobou domluvu o vyřízení výše uvedených povolení, předpokládám, že je v zájmu této osoby hladké vyřízení žádosti - což zejména předpokládá její znalosti z oblasti stavebního práva, případně samotné projektové přípravy. A proto je taková žádost úplná - a pokud by náhodou úředník stavebního úřadu požadoval doklady nad rámec, dokáže si taková osoba případné uvedené nedorozumění vyjasnit. Prosím tedy o vyjádření ke skutečnosti, že jsem z pozice účastníka řízení (která probíhala na základě žádosti družstva) nahlížela do spisu - a shledala jsem doložené doklady a dokumentaci naprosto nevyhovující! Domnívám se, že družstvo s prostředky, se kterými disponuje, nenakládá dostatečně hospodárně, jestliže "investuje do projekční přípravy", která ale nakonec skončí tzv. v šuplíku, neboť je jinak nepoužitelná. K dalšímu textu: "Výroba a montáž stříšek se projevila tak nákladná, že jsme hledali jiné, především levnější řešení..". Mám tomu rozumět tak, že družstvo (jakožto stavebník a žadatel) nechalo nejprve vyhotovit dokumentaci (tuto zaplatil), zadalo vyřízení výše uvedené žádosti - a teprve poté došlo ke zjištění, že náklady převyšují plánovaný rozpočet ... z čehož dovozuji, že se následně platil další projekt? Předem děkuji za vyjádření k mému komentáři a zodpovězení výše uvedených dotazů. Janecká

Od janeckap
Obrázek uživatele admin

Vážená paní Janecká,

dovolte abychom se vyjádřili k vašemu podezření, že se představenstvo pouští do činnosti, k nimž nemá dostatečné znalosti, navíc podezření velice obecné, na základě neověřených informací sousedů. Všechna přijatá opatření představenstva jsou v souladu s jednotlivými usneseními 9. členské schůze, případně reakce na vzniklé havarie, při dodržení zásad výběru vhodného dodavatele na základě výběru minimálně tří nabídek, všechna naše opatření průběžně kontroluje KK, která se pravidelně zúčastňuje jednání představenstva.

Představenstvo BD.

Od admin

Dobrý den pane Kaiser,

dovoluji si navázat na odpověď Ing. Holubeka a níže vložit text, který jsme již jednou zveřejnili. Na 8. členské schůzi BD byla schválena realizace přístřešků nad vchody 1350 a 1351 v celkové výši 35 000,-Kč. Při realizaci této akce představenstvo BD zjistilo, že rozsah realizace těchto stříšek vyžaduje stavební povolení, jehož nedílnou součástí je kompletní projektová dokumentace a odborný dohled při vlastním stavebním řízení na příslušném stavebním úřadu MČ Praha 17.

Na základě výše uvedených skutečností byl ve spolupráci s BD Mrkvičkova 1361-1369 proveden výběr projektanta a s Ing. Zrnovou uzavřena SoD na zpracování projektu ve výši 24 000,-Kč a zajištění odborného dohledu ve výši 7 000,-Kč.

Následně představenstvo BD rozhodlo, že vzhledem k rozsahu stavebního řízení, rozšířit realizaci stříšek i na vchody 1353-1355, aby v budoucnosti nemuselo být opětovně zahájeno stavební řízení a zapracovalo tuto změnu do návrhu Plánu oprav a investic na rok 2017. Spolupráci se sousedním BD, chce představenstvo při vlastní realizaci dosáhnout na množstevní slevu, protože celkový počet při výrobě a montáži dosáhne 10 ks, kalkulovaná cena byla stanovena odhadem.

Cenová kalkulace:

  • zpracování projektu 24 000,-Kč
  • inženýrink pro stav. řízení 7 000,-Kč
  • vlastní realizace 5-ti stříšek (odhad) 150 000,-Kč
  • rezerva 19 000,-Kč

Celkem 200 000,-Kč

Pokud potřebujete znát podrobnější technické řešení, stačí navštívit kancelář BD v úředních hodinách, kde je k nahlédnutí projekt a grafické řešení dnes již dvou variant stříšek. Zatím z uvedených nákladů byla investována jen částka na projektovou dokumentaci a poplatky související s vydáním stavebního povolení.

Přeji hezký den. Komín

Od kominm

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Z důvodu ochrany proti spamu je nutné ručně vyplnit následující textové pole.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.