Archive

Duben 30th, 2019

11. členská schůze BD Mrkvičkova 1350 - 1355

Dub
30

Vážení členové BD, představenstvo BD svolává na 16. května 2019 11. členskou schůzi BD, která se koná od 18:00 hod. v sále kulturního domu Bílá Hora, Ke kulturnímu domu 439/14, Praha 17, na kterou jste všichni srdečně zváni. Současně vás představenstvo žádá o maximální účast, případně pro zastupování vydat PM, podle vzoru, uvedeného v příloze (číst dál ..). Veškeré materiály k projednávaným otázkám jsou zveřejněny v novinkách po přihlášení v privátní zóně webových stránek tj. (plán oprav 2019 - 2019 - vyhodnocení, plán oprav 2019 - 2020 a finanční plán na rok 2019) ve složce "Družstevníci - Plán oprav" - "Plán oprav z roku 2019" a  "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Finanční plán BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Za představenstvo BD Ing. Jan Zahradník, místopředseda představenstva.

Přidal admin číst dál

Duben 12th

Zápís z jednání představenstva

Dub
12

Zápis z jednání představenstva ze dne 4. dubna 2019, kde na pořadu jednání bylo provedení vyhodnocení úkolů z minulého jednání, vyhodnocení roční účetní uzávěrky za rok 2018, vyhodnocení ročního vyúčtování dodávky energií a služeb za rok 2018, informace o stavu projektové dokumentace na realizaci plynové přípojky, schválení ukončení členství v BD, schválení převodu bytů do osobního vlastnictví, schválení časového harmonogramu rekonstrukce výtahů, příprava 11. členské schůze, projednání způsobu zajištění kompletní revitalizace domu a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2019".

Přidal admin číst dál

Duben 7th

Současná a budoucí správa bytového domu Mrkvičkova

Dub
07

Vážení členové BD, představenstvo BD Mrkvičkova 1350 -1355, bytové družstvo vám předkládá informaci k současné a budoucí správě bytového domu Mrkvičkova 1350 -1355, jako přípravu na jednání 11. členské schůze BD, která se bude konat  ve čtvrtek 16. května 2019 v KD Bílá hora. Za představenstvo BD Ing. Jan Zahradník, místopředseda představenstva. Podrobnou Informaci naleznete ZDE.

Přidal admin číst dál

Duben 5th

Účetní závěrka za rok 2018

Dub
05

Roční účetní závěrka "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za rok 2018 (tj. Pohyb na účtech, Rozvaha analyticky, Výsledovka analyticky), najdete v privátní zóně ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Rekapitulace příjmů a výdajů BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo".

Přidal admin číst dál

Březen 12th

Zápis z jednání pracovní komise - výtahy

Bře
12

Zápis z jednání pracovní komise k upřesnění konečného vzhledu kabiny výtahů konané dne 4. března 2019 v kanceláři BD a "Objednávku na plně automatické šachetní dveře" najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Neveřejná dokumentace" - "Ostatní informace".

Přidal admin číst dál

Únor 23rd

Změna poskytované služby na výtahy

Úno
23

Na základě uzavřené SoD č. 015/S/2019 bude od 1. března 2019 provádět ůdržbu a servis výtahů, včetně vyprošťování uvízlých osob z klece fy. CTIBŮREK, s.r.o.. Od této doby všechny závady, případně žádosti o vyproštění uvízlých osob z klece zařízení volejte na uvedená telefonní čísla, která budou uvedena na štítku ve všech kabinách výtahů. Všechny aktuální kontakty na "Ohlašování běžných závad a požadavků" najdete ZDE.

Představenstvo BD

Přidal admin číst dál

Stránky