Archive

Duben 4th, 2020

Výstavba plynové kotelny Mrkvičkova 1350 - 1355

Dub
04

Dokumenty k zahájení výstavby plynové kotelny tj. "Oznámení o zahájení stavebního řízení" a "Rozhodnutí stavební povolení" najdete v privátní zóně ZDE po přihlášení, ve složce "Plynová kotelna Mrkvičkova" - "Výstavba plynové kotelny Mrkvičkova 1350 - 1355"

Přidal admin číst dál

Březen 26th

Zápis z jednání představenstva

Bře
26

Zápis z jednání představenstva ze dne 5. března 2020, kde na pořadu jednání bylo schválení výběru dodavatele plynové přípojky, informace o zahájení stavebního řízení pro výstavbu plynové kotelny, organizační zabezpečení mimořádné splátky úvěru k termínu 31.3.2020, schválení uzavření nové smlouvy na spořící účet u SB, informace o stavu dědického řízení u bytů č.15/1351 a 79/1355, seznámení s výsledky provedeného průzkumu (mimořádné splátky úvěru), opatření k zamezení vstupu do domu nepovolaným osobám a možností krádeží, kontrola činnosti pracovní komise pro založení SVJ, kontrola činnosti pracovní komise pro revitalizaci domu, informace o provedených opravách v 1 Q. 2020, obsazení úředních hodin v 2. Q, 2020  a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020".

Přidal admin číst dál

Březen 20th

Vyúčtování služeb u BD Mrkvičkova za rok 2019

Bře
20

Podklady pro vyúčtování zálohových plateb, vyúčtování služeb a provozních nákladů za rok 2019 najdete v privátní zóně ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Vyúčtování energií a služeb u BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo".

Přidal admin číst dál

Březen 17th

Upřesnění úředních hodin na 2. čtvrtletí roku 2020

Bře
17

Úřední hodiny BD Mrkvičkova 1350 - 1355 jsou zrušeny do odvolání.

Přidal admin číst dál

Účetní závěrka za rok 2019

Bře
17

Roční účetní závěrka "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za rok 2019 (tj. Pohyb na účtech, Rozvaha analyticky, Výsledovka analyticky), najdete v privátní zóně ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Rekapitulace příjmů a výdajů BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo".

Přidal admin číst dál

Březen 10th

Termovizní měření domu Mrkvičkova 1350 - 1355

Bře
10

Dne 24. ledna 2020 provedl specialista fy. "České centrum bydlení" termovizní měření našeho domu Mrkvičkova 1350 - 1355. Toto měření bylo provedeno jako součást přípravy komplexní revitalizace domu a výsledky tohoto měření jednoznačně ukazují potřebu celkového zateplení domu. Rozsah komplexní revitalizace bude projednán na 12. členské schůzi BD. Výsledky měření najdete ZDE.

Přidal admin číst dál

Stránky