Archive

Červen 15th, 2020

Upřesnění úředních hodin na 3. čtvrtletí roku 2020

Čer
15

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na červenec až září 2020 následovně:

Přidal admin číst dál

Červen 14th

Aktualizace formulářů

Čer
14

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné splátky k 10.9.2020". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Květen 21st

Zpráva kontrolní komise BD Mrkvičkova

Kvě
21

Zprávu kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za období květen 2019 až duben 2020 najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2019 - 2020"..

Přidal admin číst dál

Květen 18th

12. členská schůze BD Mrkvičkova - per rollam

Kvě
18

Do privátní zóny byly vloženy nové dokumenty, které by se schvalovaly na řádné 12. členské schůzi BD Mrkvičkova 1350 - 1355, která se z důvodu COVID - 19 konat obvyklým způsobem nebude. Náhradou za členskou schůzi proběhne schvalování daných dokumentů formou hlasovacích lístků "per rollam" dle čl. 40 "Stanov BD". Řádně vyplněné a podepsané hlasovací lístky žádáme vrátit nejpozději do 2. června 2020. Výzvu k hlasování per rollam najdete ZDE. Hlasovací lístek per rollam najdete ZDE. Všechny další dokumenty k prostudování k danému tématu najdete obvyklým způsobem v privátní zóně ZDE po přihlášení s označením NOVINKY. Upozorňujeme, že hlasují jen členové BD.

Za představenstvo BD, Ing. Jan Zahradník

Přidal admin číst dál

Duben 17th

Dodatek k úvěrové smlouvě

Dub
17

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 16 k úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Tento dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Duben 9th

Opatření spojená s COVID -19

Dub
09

Vážení vlastníci, družstevníci a nájemníci,
 
vzhledem k situaci s COVID-19, představenstvo BD rozhodlo o zvýšeném úklidu společných prostor v rozsahu denní dezinfekce klik dveří společných prostor, tlačítek a madel výtahů po dobu 30 dnů s účinností od 6.4. 2020, nad rámec týdenního úklidu. Dne 6. 4. 2020 byla na základě opakované výzvy od MÚ Praha 17 převzata dezinfekce v objemu cca 10 litrů. Tuto dezinfekci předalo představenstvo smluvní úklidové firmě k zajištění dezinfekce společných prostor. Distibuci po bytech z bezpečnostních důvodů představenstvo BD realizovat nebude. Pokud se bude dodávka dezinfekce ze strany MÚ Praha 17 opakovat, odebrání a distribuce po bytech bude realizována jen v případě, že se do této činnosti zapojí někdo z vás. Přeji všem klidné Velikonoce a pevné zdraví do dalších jarních dnů.

Za představenstvo BD Ing. Milan Komín

Přidal admin číst dál

Stránky