Archive - 2019

Prosinec 24th

Zápis z jednání představenstva

Pro
24

Zápis z jednání představenstva ze dne 19. prosince 2019, kde na pořadu jednání byla informace o vydání územního rozhodnutí k výstavbě plynové přípojky, schválení postupu pro výběr dodavatele plynové přípojky, schválení postupu pro vydání stavebního povolení pro výstavbu plynové přípojky, informace o provedení rekonstrukce výtahů v roce 2019, zkušenosti z provozu kamer umístěných v jednotlivých kabinách výtahů, informace o stavu dědického řízení, kontriola činnosti pracovní komise pro založení SVJ, kontrola činnosti pracovní komise pro revitalizaci domu, schválení zvýšení rozsahu úklidu fy. PROPRETTE, obsazení úředních hodin 1. Q, 2020 a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2019".

Přidal admin číst dál

Prosinec 21st

Zápis z jednání kontrolní komise

Pro
21

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 14. listopadu 2019, kde na programu bylo řešení plynové přípojky, SVJ, neplatiči, výtahy a kamery, revitalizace, kontrola uzavřených SoD a faktur, kontrola pohybu na účtu a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2018 - 2019".

Přidal admin číst dál

Říjen 24th

Dodatek k úvěrové smlouvě

Říj
24

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 15 k úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Tento dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Září 18th

Zápis z jednání představenstva

Zář
18

Zápis z jednání představenstva ze dne 5. září 2019, kde na pořadu jednání bylo provedení vyhodnocení úkolů z minulého jednání, provedení vyhodnocení připomínek k návrhu SVJ a stanovení dalšího postupu k založení SVJ v roce 2020, vyhodnocení cenových nabídek na dodání a instalaci kamerových systémů do výtahů, včetně schválení SOD na postupnou dodávku a instalaci, informace o průběhu realizace projektu plynové přípojky a vydání úkolů k úspěšnému pokračování, schválení dalšího postupu pro vydání stavebního povolení na výstavbu plynové kotelny, vyhodnocení mimořádných splátek ůvěru k 30.9.2019, informace SBD o stavu neplatičů k 31.7.2019, včetně vydaných opatření, organizační zajištění preventivní servisní prohlídky střešních ventilátorů CRHM-315, kontrola činnosti pracovní komise pro revitalizaci bytového domu, schválení Dodatku č.1, SOD č. 2014/338/OTV-RT, fy. AXON Plus s. r. o. a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2019".

Přidal admin číst dál

Září 17th

Návod k výtahu

Zář
17

Vážení nájemníci,

nový výtah je složité zařízení vybavené nejmodernější technologií. Vše je konstruováno pro vaši bezpečnost, spolehlivost a zvýšení konfortu užívání. Tyto změny ovšem vyžadují z vaší strany trochu jinou obsluhu, než jste byli zvyklí. Pro bezporuchový provoz a zamezení poškození jednotlivých komponentů dodržujte prosím bezpodmínečně tyto pokyny umístěné ZDE.

Přidal admin číst dál

Červen 19th

Založení SVJ - připomínkování

Čer
19

Návrh podkladových materiálů k připomínkování pro založení společenství vlastníků bytových jednotek  najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Vlastníci bytových jednotek - Zápisy z jednání" - "Zápisy z jednání vlastníků bytových jednotek a podklady pro založení SVJ". Připomínky k danému náhrhu zašlete na e-mailové schránky uvedené v dokumentu na první stránce do 31.srpna 2019.

Přidal admin číst dál

Stránky