Archive - 2018

Prosinec 20th

Upřesnění úředních hodin na 1. čtvrtletí roku 2019

Pro
20

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na leden až duben 2019 následovně:

 • 10. 1. 2019 - Ing. Jan Zahradník
 • 24. 1. 2019 - Ing. Milan Holubek
 • 7. 2. 2019 - Ing. Milan Komín
 • 21. 2. 2019 - Ing. Jan Holubek
 • 7. 3. 2019 - Ing. Jan Zahradník
 • 21. 3. 2019 - Ing. Jan Holubek
Přidal admin číst dál

Aktualizace formulářů

Pro
20

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné splátky k 31.3.2019". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Zápis z jednání představenstva

Pro
20

Zápis z jednání představenstva ze dne 29. listopadu 2018, kde na pořadu jednání bylo posouzení jednotlivých připomínek k technickému řešení nových výtahů, vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů a stanovení dalšího postupu, návrh dalšího postupu - doporučení členům představenstva a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Říjen 24th

Zápis z jednání kontrolní komise

Říj
24

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 11. října 2018, kde byla řešena rezignace člena kontrolní komise, plynová přípojka, založení SVJ, stříšky, neplatiči, pohyb na účtech, kontrola uzavřených SoD a faktur najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zápisy kontrolní komise z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Září 28th

Upřesnění úředních hodin na 4. čtvrtletí roku 2018

Zář
28

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na říjen až prosinec 2018 následovně:

 • 4. 10. 2018 - Ing. Milan Holubek
 • 18. 10. 2018 - Ing. Jan Zahradník
 • 1. 11. 2018 - Ing. Milan Holubek
 • 15. 11. 2018 - Ing. Milan Komín
 • 29. 11. 2018 - Ing. Jan Zahradník
 • 13. 12. 2018 - Ing. Jan Holubek
 • 27. 12. 2018 - Ing. Jan Zahradník
Přidal admin číst dál

Září 27th

Zápis z jednání představenstva

Zář
27

Zápis z jednání představenstva ze dne 20. září 2018, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení splnění úkolů z minulého jednání, předvolání neplatiče k dořešení způsobu úhrady dlužné částky, informace o dlužnících k 31.7.2018 a přijatá opatření, informace o průběhu realizace projektu plynové přípojky, informace o průběhu realizace stříšek, informace o nezávazných cenových nabídkách na rekonstrukci výtahů v roce 2019 a stanovení dalšího postupu, kontrola činnosti pracovní komise pro přípravu SVJ a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Stránky