Archive - 2016

Prosinec 14th

Odečty spotřeby vody a TUV

Pro
14

Vážení přátelé, ve středu 21.12.2016 v době od 16:00 do 18:45 hodin provede fy. AXON plus s.r.o. odečty spotřeby vody a TUV v jednotlivých bytech. Představenstvo BD vás žádá o splnění požadovaných opatření, které najdete ZDE. Upozornění na označení zvonků a poštovních schránek berte s rezervou, domníváme se, že v našem domě tyto problémy nejsou, pokud nemůžete zajistit zpřístupnění vodoměrů v uvedené době, zanechte stavy čtyř vodoměrů u souseda. Děkujeme za ochotu, za představenstvo Ing. Jan Zahradník, místopředseda představenstva.

Přidal admin číst dál

Prosinec 10th

Aktualizace formulářů

Pro
10

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o provedení mimořádné splátky dalšího vkladu člena (společných členů)" a "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví". Uvedené žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle stanovených termínů představenstvu BD Mrkvičkova,

Přidal admin číst dál

Listopad 14th

Práce na pozemních komunikacích

Lis
14

Z důvodu množících se dotazů na provádění výkopových prací v Mrkvičkově ulici, Vám sdělujeme, že Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy provádí v těchto dnech rekonstrukci kontejnerového stání. Z tohoto důvodu je nutné počítat s určitým omezením při parkování a při průjezdu přes danou komunikaci. Bližší informace najdete ZDE.

Přidal admin číst dál

Říjen 3rd

Dodatek k úvěrové smlouvě

Říj
03

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 10 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Teno dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Červenec 15th

Zápis z jednání představenstva

Črv
15

Zápis z jednání představenstva ze dne 23. června 2016, kde na pořadu jednání bylo upřesnění termínu a postupu pro mimořádné splátky úvěru k termínu 30.9.2016, včetně postupu převodu bytů do osobního vlastnictví, informace o změně dodavatele tepla a TUV (návrh na uzavření dodatku k SoD o dodávce tepla a TUV), schválení rozsahu provedení drobných oprav a výběr dodavatelů, provedení ucpávky technologických rozvodů mezi byty 1 a 3/1350, doplnění vík větracího potrubí u bytu č. 78/1355, výměna jističe v suterénu 1353, oprava kanalizační přípojky u 1352, oprava přístupové podesty před vchodem 1352, úprava vstupních prostor 1352, výběr dodavatele stříšek nad vchody 1350 a 1351, nákup 2ks svítidel a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2016"

Přidal admin číst dál

Červenec 1st

Zápis z jednání kontrolní komise

Črv
01

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 27. června 2016, kde hlavním bodem jednání byla volba předsedy kontrolní komise najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2016".

Přidal admin číst dál

Stránky