Archive - 2014

Prosinec 14th

Zápis z jednání představenstva

Pro
14

Zápis z jednání představenstva ze dne 2. prosince 2014, kde na pořadu jednání bylo projednání a vyhodnocení nabídek na rekonstrukci zvonků a domácích telefonů, projednání seznamu možných dodavatelů plastových oken a dveří (včetně domovních schránek), projednání stavu převodu bytů do osobního vlastrnictví v roce 2014, seznámení s průběhem splácení mimořádných splátek (doplatek FO za rok 2013 a doplatků za služby 2013), projednání a schválení textu předžalobní upomínky pro dlužící nájemníky, projednání a organizační zajištění odečtu spotřeby vody, TUV a radiových odečtů tepla, projednání zjištěných závad při kontrole společných prostor, projednání a upřesnění realizace dosud nerealizovaných schválených akcí dle plánu oprav na rok 2014 - 2015 a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2014"

Přidal admin číst dál

Prosinec 7th

Rekonstrukce domácích telefonů

Pro
07

V termínech od 8. prosince 2014 do 30. ledna 2015 bude ve všech vchodech provedena rekonstrukce systému domácích telefonů firmou HP Elektron s.r.o., při které bude současný analogový systém vyměněn za digitální, včetně výměny všech domácích telefonů v jednotlivých bytech. Upřesnění jednotlivých předpokládaných termínů u jednotlivých vchodů najdete ZDE.

Přidal admin číst dál

Listopad 27th

Zápis z jednání kontrolní komise

Lis
27

Dne 13. října 2014 provedla kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" kontrolu se zaměřením na hospodaření družstva (podklady k výběrovým řízením, pracovní smlouvy), vedení účetnictví (kontrola pokladní knihy, účetní doklady a jejich archivace), nájemné a splátky hypotéčních úvěrů (platební morálka) a další. Zápis o kontrole najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zápisy kontrolní komise z roku 2014"

Přidal admin číst dál

Kde končí peníze na opravy u BD Mrkvičkova ..

Lis
27

Tuto otázku si klade každý z nás, který přispívá na opravy a renovaci našeho domu. Všichni víme, že je v našem panelovém domě ještě hodně co vylepšovat, abychom se všichni cítili spokojeně. Pokud ale bude stále řešit bytové družstvo opravy, které si způsobují jednotlivý nájemníci sami, tak peníze na opravy společných prostor skončí opravdu jen v ucpaných odpadních svodech. Pro zamyšlení k vidění ZDE několik fotografií z poslední řešené havárie u BD ze vchodu č.p.1353 z tohoto týdne.

Přidal admin číst dál

Listopad 18th

Odečty teplé a studené vody

Lis
18

Dne 8. prosince 2014 budou provedeny v době od 16.00 do 18.00 hodin odečty spotřeby teplé a studené vody. Tyto odečty budou provedeny pracovníky firmy "AXON plus s.r.o". Z tohoto důvodu vás žádáme o zajištění přístupu do bytu během celého uvedeného časového rozpětí a zároveň o zajištění přístupu k měřídlům, zejména otevřením dvířek do šachty bytového jádra apod. V případě, že nebudete moci z vážných důvodů zpřístupnit svůj byt, bude vám při nezastižení vhozena do poštovní schránky informace o náhradním termínu odečtu.

Přidal admin číst dál

Listopad 11th

Splátky a doplatky u BD Mrkvičkova 1350 - 1355

Lis
11

Tabulka "Splátek úvěru Sberbank" a tabulka "Doplatků členského vkladu" je k nahlédnutí ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Splátky úvěru Sberbank a Doplatky členského vkladu".

Přidal admin číst dál

Stránky