Archive - 2013

Montáž měřičů tepla

Pro
01

Dne 18. prosince 2013 v době od 08,00 do 17,00 hodin budou provedeny montáže měříčů tepla. Tyto montáže provede firma "INMES spol. s r.o.". Časový průběh montáže u jednotlivých vchodů bude upřesněn členy představenstva odpovídající za jednotlivé vchody. Děkujeme všem za zpřístupnění jednotlivých bytů v uvedeném termínu a bezproblémový průběh montáže těchto měřičů.

Přidal admin číst dál

Odečty spotřeby teplé a studené vody

Pro
01

Dne 16. prosince 2013 budou provedeny v době od 16.00 do 20.00 hodin odečty spotřeby teplé a studené vody. Tyto odečty budou provedeny pracovníky firmy "AXON plus s.r.o". V případě zdůvodněné nepřítomnosti je možno výsledky odečtu předat sousedům, případně členovi představenstva za daný vchod.

Přidal admin číst dál

Zápis z jednání představenstva

Pro
01

Zápis z jednání představenstva ze dne 25. listopadu 2013, kde na pořadu jednání bylo schválení výběru dodavatele měřičů tepla a jejich instalace, včetně schválení SoD a organizačního zajištění montáže, informace a projednání revizní zprávy (týkajících se protipožárních prostředků, návrh opatření), informace o provedených změnách měsíčních úhrad za užívání bytů od 1. ledna 2014, informace ke schůzce na SMBD, úprava stanov BD a budoucí vznik SVJ, informace o nabídce BD Mrkvičkova 1370 - 1377 k řešení náhradního způsobu dodávky tepla a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2013".

Přidal admin číst dál

Listopad 5th

Zápis z jednání představenstva

Lis
05

Zápis z jednání představenstva ze dne 4. listopadu 2013, kde na pořadu jednání bylo schválení postupu a termínu podpisu KS k převodu bytů do osobního vlastnictví, včetně objasnění způsobu provedení vkladu do KN, upřesnění činnosti ke zpracování podkladů pro změnu měsičních úhrad za užívání bytu od 1. ledna 2014, vyhodnocení ankety k zavedení měřičů tepla od 1. ledna 2014 (projednání a schválení vlastní realizace), projednání a schválení zřízení archivu provozní a technické dokumentace BD (v místnosti vchodu 1353, včetně provedení stavebních a technických úprav, projednání a schválení výše finanční částky určené k převodu z běžného účtu na spořící účet, provedení požární prohlídky domu a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2013".

Přidal admin číst dál

Říjen 21st

Dodatky k úvěrové smlouvě a potvrzení

Říj
21

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 2. 2012" a "Potvrzení o vzdání se práva pro účely výmazu zástavního práva". Tyto dokumenty najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Říjen 4th

Zápis kontrolní komise

Říj
04

Dne 5. října 2013 provedla kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" kontrolu příjmových a výdajových dokladů družstva za 2. čtvrtletí 2013, kontrolu výpisů z běžného účtu a faktur k výdajům za 2. čtvrtletí 2013, kontrolu předpisu nájemného za nebytové prostory, platby nájemného z bytů a smlouvu o pojištění. Zápis z dané kontroly najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zápisy kontrolní komise z roku 2013".

Přidal admin číst dál

Stránky