Archive - 2011

Datum

Prosinec 20th

Nové znalecké posudky

Pro
20

Podle posledních informací se předpokládaný termín předání nových znaleckých posudků do 21.12. 2011 od SVBF Praha našemu bytovému družstvu nestihne. Znalecký ústav "Grant Thornton Valuations a.s." nyní konzultuje konečné znění našich znaleckých posudků s Ing. Zdrubeckou z ONNM MO. V této konečné fázi, která není první ani poslední, můžeme pouze doufat, že se celý proces odprodeje našich bytů nebude opakovat i v roce 2012, kdy obdržíme v polovině ledna znalecké posudky a do listopadu se bude jedna strana tvářit tak, jako v tomto roce, že je vše křišťálově čisté a křišťálovější už to nebude ...

Přidal admin číst dál

Prosinec 8th

Fyzická prohlídka našeho BTC

Pro
08

Dnes v dopoledních hodinách proběhla u našeho BTC ( Mrkvičkova 1350 - 1355 ) fyzická prohlídka objektu určenými zástupci znaleckého ústavu (Grant Thornton Valuations a.s.), SVBF Praha a našeho představenstva. Všechny dostupné podklady, které mohou ovlivnit konečnou cenu za náš BTC byly předány výše jmenovanému znaleckému ústavu. Předpokládaný termín předání nových znaleckých posudků od SVBF Praha je 21.12.2011.

Přidal admin číst dál

Prosinec 4th

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Pro
04

Od 16. listopadu je na těchto stránkách vystaven dotazník, podle kterého jsme chtěli zjistit potřebu přistavení velkoobjemového kontejneru z důvodu odvozu materiálu, který je neoprávněně skladován ve společných prostorech domu. Na tento dotazník odpověděli pouze tři nájemníci a to pan Krejčí, Novák a paní Čanová s kladnou odpovědí a potřebou přistavení kontejneru ve víkendovém termínu. Mimo tyto nájemníky nikdo jiný přistavení nepožadoval, ale nakonec byl kontejner plný už v sobotu dopoledne a plánované vyklizení sklepu po bývalém nájemníkovi ve vchodě 1350 se málem nepodařilo. Byli jsme nuceni menší část vyhodit do popelnic. Celá akce se nakonec podařila a za to děkujeme zejména SVBF Praha a panu Ing. Zahradníkovi, kteří se nejvíce podíleli na zajištění přistavení kontejneru. Ovšem smutné je, že někteří nájemníci tuto službu nevyužili a budou muset svůj materiál vyklidit na vlastní náklady. Společné prostory a okolí slouží nám všem, kteří zde bydlíme, ale ne vždy to někteří plně chápou. Pro představu pár příkladů ZDE.

Přidal admin číst dál

Listopad 29th

Kdo uklízí Mrkvičkovu ulici

Lis
29

Pokud dodnes nevíte na koho se obrátit v případě úklidu v Mrkvičkově ulici, tak zde je článek, který vyšel ve zpravodaji "Řepská sedmnáctka" a vše kolem úklidu objasňuje.

 

Přidal admin číst dál

Listopad 18th

Přemístění kanceláře "BD Mrkvičkova 1350 -1355, bytové družstvo"

Lis
18

Kancelář našeho bytového družstva byla přemístěna ze vchodu Mrkvičkova 1353, na vchod Mrkvičkova 1350 ( zadní vchod ). První přípravy prostorů proběhly včera ve večerních hodinách za účasti několika dobrovolníků, kteří připravili místnost pro vymalování a další nutné úpravy.

Přidal admin číst dál

Listopad 11th

Jednání se znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s.

Lis
11

Na stránkách SVBF Praha byly přidány upřesňující informace o pracovním jednání, které proběhlo ve dnech 2.11 a 8.11.2011 se znaleckým ústavem "Grant Thornton Valuations, a.s." (nástupnickou organizací  "Facility Transactions, a.s."). Na těchto jednáních se znalecký ústav zavázal k následujícímu:

  1. Vedením zakázky pověří tým pod vedením soudního znalce, řádně jmenovaného ministerstvem spravedlnosti.
  2. Převezme všechny podklady (připomínky, námitky, protiposudky, apod.), které byly dosud na MO nebo SVBF Praha doručeny.
  3. Znalecký ústav vypracuje znalecké posudky tak, aby se v nich promítly  všechny relevantní připomínky.
  4. Konečná podoba posudků bude opět zkontrolována znalcem  z ONNM.

Znalecké posudky (dle bodu 3) bude SVBF Praha přebírat tak, jak je bude znalecký ústav vypracovávat, od  18.11.2011 a bude je po kontrole u ONNM  (dle bodu 4) předávat jednotlivým družstvům. Jednotlivá bytová družstva mohou dál pracovat na konečném znění kupních smluv a přípravě ostatních dokumentů tak, jak bylo projednáno na uskutečněných schůzkách v minulých týdnech.

Přidal admin číst dál

Stránky