Archive

Červenec 12th, 2021

Úřední hodiny BD Mrkvičkova Novinky

Črv
12

Vážení vlastníci a nájemníci,

představenstvo rozhodlo v červenci a srpnu 2021 neobsazovat úřední hodiny, akutní případy řešit buď cestou e-mailu, nebo telefonicky.

Děkujeme za pochopení, krásné letní dny.

Přidal admin číst dál

Červenec 1st

Zápis z jednán představenstva Novinky

Črv
01

Zápis z jednání představenstva ze dne 23. června 2021, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení úkolů z minulého jednání, schválení výsledků per rollam, informace o stavu výstavby plynové kotelny, schválení SOD na provoz plynové kotelny (2 varianty) - viz nabídka fy. TREND, informace o výsledcích jednání BD s fy. Veolia Energie Praha a.s. o finančních nákladech na odstranění stávající technologie po odpojení domu od CZT, ukončení odběru tepla od Veolia Energie Praha a zajištění konečné fakturace (včetně ukončení povoleného inkasa), stanovení úkolů pro zpracování zadání projektu kompletní revitalizace, organizační zajištění 13. členské schůze BD, stanovení úkolů pro organizační zajištění shromáždění vlastníků založení SVJ a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020 a 2021".

Přidal admin číst dál

Červen 28th

Výsledky hlasování per rollam 2021

Čer
28

Zápis o výsledcích hlasování per rollam, které bylo vyhlášeno na základě usnesení představenstva BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo, konaného 22. dubna 2021, ve smyslu Stanov BD, čl. 40. najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020 a 2021".

Přidal admin číst dál

Červen 9th

Aktualizace formulářů

Čer
09

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné splátky k 30.9.2021". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Květen 26th

Zahájení výstavby plynové kotelny

Kvě
26

Vážení vlastníci a nájemníci, na základě uzavřené SOD č. 001/2020 s fy. TREND Technologie, s.r.o. bylo dne 20. května 2021 provedeno převzetí staveniště a v tomto týdnu budou zahájeny stavební práce, na které budou navazovat topenářské práce. Předpokládaný termín dokončení je 31. července 2021. Současné práce nemají vliv na dodávku TUV. O případné odstávce budete včas informováni, děkujeme za pochopení.

Za představenstvo BD Ing. Jan Zahradník, místopředseda představenstva.

Přidal admin číst dál

Květen 24th

Přidal admin číst dál

Stránky