Vítejte na informačním portálu "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo", který Vás zde bude informovat o bytovém celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Mrkvičkova. Tyto webové stránky mají hlavně informativní charakter, kde najdete krátké zprávy a informace o plánovaných schůzích a dalších akcích, které přímo souvisí s daným bytovým celkem. Pokud máte nějaké nejasnosti a chcete danau situaci řešit, můžete využít "Diskusní fórum" a vzájemně si některé fakta vyjasnit.

Pro komunikaci na stránkách můžete využít anonymní přístup pouze v komentářích. Přístup do "Privátní zóny" je pouze pro členyy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Pro členy "Představenstva" byla zřízena další "Chráněná zóna", která slouží pro komunikaci pouze "Představenstvu".

Pro případné dotazy na "Představenstvo" nebo "Kontrolní komisi" používejte kontaktní formulář v menu -  " Kontakt " 

 

Aktualizace formulářů

Led
14

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o provedení mimořádné splátky dalšího vkladu člena (společných členů)" a "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví". Uvedené žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle stanovených termínů k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Dodatek k úvěrové smlouvě

Říj
19

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 8 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012" a "Potvrzení o vzdání se práva pro účely výmazu zástavního práva ze dne 7.10.2015" . Tyto dokumenty najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Rekonstrukce vzduchotechniky

Říj
07

Ve všední dny od 2. listopadu do 30. listopadu 2015 bude probíhat v našem domě plánovaná rekonstrukce vzduchotechniky firmou "Pointec, s.r.o.". Tato firma bude provádět montážní práce, kde budou nahrazeny staré střešní ventilátory s omezenou účinností a vysokou spotřebou energie za úsporná a výkonná zařízení CRHB -315 Ecowatt. Montážní práce budou probíhat i v jednotlivých bytech dle tohoto harmonogramu. Podrobnější informace k rekonstrukci naleznete ZDE a ZDE.

Přidal admin číst dál

Zápis z jednání představenstva

Zář
14

Zápis z jednání představenstva ze dne 31. srpna 2015, kde na pořadu jednání bylo schválení postupu představenstva při převádění bytů do osobního vlastnictví (včetně uzavření SoD na poskytnutí právní pomoci při převodu bytů do os. vlastnictví), provedení změn měsíčních záloh k termínu 1.října 2015, schválení postupu pro výběr dodavatele na rekonstrukci větrání domu (vyhodnocení předložených závazných cenových nabídek a uzavření SoD na vlastní provedení rekonstrukce), schválení výběru dodavatele na opravu zadních vchodových dveří a uzavření SoD, organizační zajištění výměny vadných měřičů tepla, schválení konečného dodavatele pro stavební úpravy v prádelně 1350 k vytvoření sociálního zařízení (WC) a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2015".

Přidal admin číst dál

Stavební a výškové práce

Zář
01
Vážení přátelé, podle schváleného plánu oprav na rok 2015, provede fy. Pavel Andrejko, stavební a výškové práce v době od 7. září 2015 do 15. listopadu 2015 přetmelení vodorovných a svislých spár mezi panely na západní a severní straně našeho domu, včetně vytmelení oken a dveří proti zatékání dešťové vody. Práce budou prováděny pomocí výškové technologie s využitím zajišťovacích horolezeckých a speleologických prostředků, přesto vás žádáme o odstranění všech předmětů z parapetů oken. Děkujeme za pochopení, představenstvo BD.
Přidal admin číst dál

Zápis z jednání představenstva

Črv
24

Zápis z jednání představenstva ze dne 9. července 2015, kde na pořadu jednání bylo schválení pravidel pro přidělování klíčů a čipů vchodových dveří, vyhodnocení nabídek dodavatele na vyspárování domu, schválení výběru dodavatelů pro rekonstrukci větrání, schválení výběru dodavatele na provedení revize el. rozvodů a hromosvodů, schválení dodavatele na opravu výtahů, schválení harmonogramu provedení mimořádných splátek úvěru k termínu 30. září 2015, informace o přehledu neplatičů k 30. červnu 2015, schválení stavebních úprav koláren 1352-1355 a sociálních zařízení v 1350 a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2015".

Přidal admin číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Bytové družstvo Mrkvičkova 1350 - 1355 RSS