Vítejte na informačním portálu "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo", který Vás zde bude informovat o bytovém celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Mrkvičkova. Tyto webové stránky mají hlavně informativní charakter, kde najdete krátké zprávy a informace o plánovaných schůzích a dalších akcích, které přímo souvisí s daným bytovým celkem. Pokud máte nějaké nejasnosti a chcete danau situaci řešit, můžete využít "Diskusní fórum" a vzájemně si některé fakta vyjasnit.

Pro komunikaci na stránkách můžete využít anonymní přístup pouze v komentářích. Přístup do "Privátní zóny" je pouze pro členyy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Pro členy "Představenstva" byla zřízena další "Chráněná zóna", která slouží pro komunikaci pouze "Představenstvu".

Pro případné dotazy na "Představenstvo" nebo "Kontrolní komisi" používejte kontaktní formulář v menu -  " Kontakt " 

 

Duplicitní nájemné

Led
06

Dnes na stránkách SVBF Praha vyšel článek, ve kterém je řešena mimořádná situace, kde za měsíc leden 2012 došlo k duplicitnímu předpisu nájemného a služeb spojených s užíváním bytů, které jsou hrazeny prostřednictvím inkasního střediska (SIPO). Za tutu situaci se SVBF Praha omlouvá a předkládá možné vyřešení dané situace v tomto dokumentu.

Přidal admin číst dál

Městský kamerový systém

Led
05

Vážení družstevníci,  "Anketa byla ukončena 15. ledna v 19:00hod "

Z důvodu zvýšení bezpečnosti na naší ulici Mrkvičkova, včetně dohledu nad našimi domy, které chceme v nejbližší době odkoupit, Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro zástupce MČ Praha 17, jako podklad o možné instalaci kamer v místech, které jsou znázorněny na mapkách červenými kruhy. Tato anketa je anonymní a proto bude předána na MČ Prahy 17, bez vašeho jména, adresy bydliště a čísla bytu. Poslední 3 jmenované údaje slouží pouze pro naše bytové družstvo, abychom neposílali cizí názory, které někdo vyplní, jen tak pro radost a nemá s naší ulicí nic společného.

Přidal admin číst dál

Aktuální informace

Led
03

Podle posledních informací se vypracovaní nového znaleckého posudku pro naše BTC dostává do konečné fáze. Znalecký posudek je vyhotoven v cenové úrovni ke dni místního šetření, tj. k 8. 12. 2011, dle vyhl. č. 364/2010 Sb. Pokud nedojde k žádným dalším průtahům, nebude znalecký posudek aktualizován do nové vyhlášky platné od 1.1.2012. Do konce příštího týdne tj. 13.1.2012 bude konečná verze předána na "Armádní Servisní s.p.o." Praha a následně poté bude předána i nová cenová nabídka našemu bytovému družstvu.

Přidal admin číst dál

Nové znalecké posudky

Pro
20

Podle posledních informací se předpokládaný termín předání nových znaleckých posudků do 21.12. 2011 od SVBF Praha našemu bytovému družstvu nestihne. Znalecký ústav "Grant Thornton Valuations a.s." nyní konzultuje konečné znění našich znaleckých posudků s Ing. Zdrubeckou z ONNM MO. V této konečné fázi, která není první ani poslední, můžeme pouze doufat, že se celý proces odprodeje našich bytů nebude opakovat i v roce 2012, kdy obdržíme v polovině ledna znalecké posudky a do listopadu se bude jedna strana tvářit tak, jako v tomto roce, že je vše křišťálově čisté a křišťálovější už to nebude ...

Přidal admin číst dál

Fyzická prohlídka našeho BTC

Pro
08

Dnes v dopoledních hodinách proběhla u našeho BTC ( Mrkvičkova 1350 - 1355 ) fyzická prohlídka objektu určenými zástupci znaleckého ústavu (Grant Thornton Valuations a.s.), SVBF Praha a našeho představenstva. Všechny dostupné podklady, které mohou ovlivnit konečnou cenu za náš BTC byly předány výše jmenovanému znaleckému ústavu. Předpokládaný termín předání nových znaleckých posudků od SVBF Praha je 21.12.2011.

Přidal admin číst dál

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Pro
04

Od 16. listopadu je na těchto stránkách vystaven dotazník, podle kterého jsme chtěli zjistit potřebu přistavení velkoobjemového kontejneru z důvodu odvozu materiálu, který je neoprávněně skladován ve společných prostorech domu. Na tento dotazník odpověděli pouze tři nájemníci a to pan Krejčí, Novák a paní Čanová s kladnou odpovědí a potřebou přistavení kontejneru ve víkendovém termínu. Mimo tyto nájemníky nikdo jiný přistavení nepožadoval, ale nakonec byl kontejner plný už v sobotu dopoledne a plánované vyklizení sklepu po bývalém nájemníkovi ve vchodě 1350 se málem nepodařilo. Byli jsme nuceni menší část vyhodit do popelnic. Celá akce se nakonec podařila a za to děkujeme zejména SVBF Praha a panu Ing. Zahradníkovi, kteří se nejvíce podíleli na zajištění přistavení kontejneru. Ovšem smutné je, že někteří nájemníci tuto službu nevyužili a budou muset svůj materiál vyklidit na vlastní náklady. Společné prostory a okolí slouží nám všem, kteří zde bydlíme, ale ne vždy to někteří plně chápou. Pro představu pár příkladů ZDE.

Přidal admin číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Bytové družstvo Mrkvičkova 1350 - 1355 RSS