Družstevníci - Neveřejná dokumentace

Podklady pro jednání 9. členské schůze BD Mrkvičkova 1350 - 1355:

          Dokumenty k realizaci plynové kotelny:

 • Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Studie určení možnosti úspor ceny spotřeby tepla z vlastní plynové kotelny oproti ceně ze soustavy CZT je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Cena plynu je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Rozpočet BD Mrkvičkova - plynová kotelna je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Ekonomické hodnocení výstavby kotelny a nového plynovodního řadu je k nahlédnutí ZDENOVINKY                                                          

Domovní řád:

 • Domovní řád "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" je k nahlédnutí ZDE.

Sazebník náhrad za úkony představenstva:

 • Sazebník náhrad "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za úkony představenstva je k nahlédnutí ZDE.

Průkaz energetické náročnosti budovy:

 •  Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí ZDE.

 

Výpisy:

 • Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 10. 7. 2013 je k nahlédnutí ZDE.
 • Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 7639 je k nahlédnutí ZDE.
 • Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 12.8.2016 je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY

 

Nabídka na odkoupení bytových domů č.p. 1350 - 1355 s pozemky a příslušenstvím - Duben 2012:

 • Koncept kupní smlouvy na odkoupení bytových domů č.p. 1350 -1355 s pozemky a příslušenstvím je k nahlédnutí ZDE.

 

Prohlášení vlastníka:

 • Prohlášení vlastníka budovy je k nahlédnutí ZDE.
 • Půdorysná schémata jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Stanovy BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo:

 • Stanovy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Znalecký posudek z roku 2012:

 • Nový znalecký posudek je k nahlédnutí ZDE.

 

Plochy bytů Mrkvičkova 1350 - 1355:

 • Plochy bytů v ulici Mrkvičkova 1350 - 1355 jsou k nahlédnutí ZDE.

Smlouva na pojištění společných částí domu:

 • Pojistná smlouva - Osvědčení o pojištění je k nahlédnutí  ZDE. NOVINKY
 • Pojištění všeobecné podmínky - str.1 - 5 je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Pojištění všeobecné podmínky - str. 6 - 11 je k nahlédnutí  ZDE. NOVINKY
 • Pojištění všeobecné podmínky - str. 12 - 16 je k nahlédnutí  ZDE. NOVINKY
 • Asistenční a havarijní služba od Kooperativa je k nahlédnutí  ZDE. NOVINKY

 

Interní předpis BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo číslo 1/2013:

 • Pravidla pro provádění stavebních úprav (udržovacích prací) a oprav z iniciativy nájemců bytu jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Výsledky anket u BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo:

 • Výsledky ankety ze dne 24. 1. 2012 jsou k nahlédnutí ZDE.

 

 

Dopisy:

 • Dopis na ONNM MO ze dne 26. 1. 2012 je k nahlédnutí ZDE.
 • Odpověď na dopis od ONNM MO ze dne 3. 2. 2012 je k nahlédnutí ZDE.
 • Dopis na ONNM MO ze dne 31. 1. 2012 je k nahlédnutí ZDE.
 • Dopis na MF z MO ČR o schválení prodeje našeho BTC ze dne 18. 7. 2012 je k nahlédnutí ZDE.
 • Informace o rezignaci předsedy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" jsou k nahlédnutí ZDE.
 • Informace "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" o průběhu odprodeje BTC 7a v době od členské schůze dne 21. 6. 2012 do 30. 9. 2012 je k nahlédnutí ZDE.

 

Kupní smlouvy:

 • Kupní smlouva č. 1218313653 mezi "MO ČR" a "BD Mrkvičkova 1350-1355, bytové družstvo" je k nahlédnutí ZDE.

 

Mandátní smlouva o zajišťování správy společných částí domu mezi BD Mrkvičkova a SBD Praha 6:

 • Mandátní smlouva uzavřená mezi "BD Mrkvičkova 1350-1355, bytové družstvo" a "Stavebním bytovým družstvem v Praze 6" je k nahlédnutí ZDE.
 • Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi "BD Mrkvičkova 1350-1355, bytové družstvo" a "Stavebním bytovým družstvem v Praze 6" je k nahlédnutí ZDE.

Ostatní informace:

 • Informace představenstva "BD Mrkvičkova 1350 -1355, bytové družstvo" ke dni 31.12.2012 jsou k nahlédnutí  ZDE.
 • Informace o střížkách do jednotlivých vchodů Mrkvičkova 1350 - 1355 jsou k nahlédnutí ZDE a ZDE.
 • Nabídky 3 dodavatelů k rekonstrukci výtahů: Nabídka 1    Nabídka 2    Nabídka 3   Tabulka vyhodnocení  Rozhodnutí
 • Zápis pracovní komise - výtahy je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY
 • Objednávka, výběrový dotazník na plně automatické šachetní dveře je k nahlédnutí ZDE. NOVINKY