Archive

Listopad 14th, 2016

Práce na pozemních komunikacích

Lis
14

Z důvodu množících se dotazů na provádění výkopových prací v Mrkvičkově ulici, Vám sdělujeme, že Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy provádí v těchto dnech rekonstrukci kontejnerového stání. Z tohoto důvodu je nutné počítat s určitým omezením při parkování a při průjezdu přes danou komunikaci. Bližší informace najdete ZDE.

Přidal admin číst dál

Říjen 3rd

Dodatek k úvěrové smlouvě

Říj
03

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 10 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Teno dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Červenec 15th

Zápis z jednání představenstva

Črv
15

Zápis z jednání představenstva ze dne 23. června 2016, kde na pořadu jednání bylo upřesnění termínu a postupu pro mimořádné splátky úvěru k termínu 30.9.2016, včetně postupu převodu bytů do osobního vlastnictví, informace o změně dodavatele tepla a TUV (návrh na uzavření dodatku k SoD o dodávce tepla a TUV), schválení rozsahu provedení drobných oprav a výběr dodavatelů, provedení ucpávky technologických rozvodů mezi byty 1 a 3/1350, doplnění vík větracího potrubí u bytu č. 78/1355, výměna jističe v suterénu 1353, oprava kanalizační přípojky u 1352, oprava přístupové podesty před vchodem 1352, úprava vstupních prostor 1352, výběr dodavatele stříšek nad vchody 1350 a 1351, nákup 2ks svítidel a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2016"

Přidal admin číst dál

Červenec 1st

Zápis z jednání kontrolní komise

Črv
01

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 27. června 2016, kde hlavním bodem jednání byla volba předsedy kontrolní komise najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2016".

Přidal admin číst dál

Červen 25th

Aktualizace formulářů

Čer
25

Pokyny pro provedení mimořádných splátek DČV a následný převod bytů do osobního vlastnictví k termínu 30. září 2016.

Představenstvo BD, na svém jednání dne 23. června 2016 upřesnilo termíny pro podávání žádostí o provedení mimořádné splátky DČV a následně i  žádostí o převedení bytů do osobního vlastnictví. Tyto termíny jsou uvedeny na formulářích žádostí, současně upozorňuje že vydávání potvrzení o členství v BD, skutečné výše DČV k termínu 30. září pro potřebu získání úvěru u jednotlivých bank,  bude možno požadovat jen v úředních hodinách představenstva BD. Skutečnou částku DČV je možno zjistit na webových stránkách BD (privátní zóna), Aktualizované formuláře najdete v uživatelském menu "Formuláře". Děkujeme za pochopení, představenstvo BD.

Přidal admin číst dál

Červen 16th

Přerušení dodávky TUV

Čer
16

Na základě informace firmy "AXON plus s.r.o" bude v Mrkvičkově ulici přerušena dodávka TUV, která je plánovaná v termínu od 18.7. do 19.7.2016.

Přidal admin číst dál

Stránky