Archive

Duben 6th, 2017

Upřesnění ůředních hodin na 2. čtvrtletí 2017

Dub
06

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na duben až květen 2017 následovně:

  • 6. 4. 2017 - Ing. Milan Komín
  • 20. 4. 2017 - Ing. Jan Zahradník
  • 27. 4. 2017 - podpisy a ověření smluv k převodu bytů do os. vlastnictví
  • 4. 5. 2017 - Ing. Milan Holubek
  • 18. 5. 2017 - Ing. Milan Komín, Ing. Jan Zahradník, Ing. Milan Holubek
  • 25. 5. 2017 - 9. členská schůze BD
Přidal admin číst dál

Březen 25th

Dodatek k úvěrové smlouvě

Bře
25

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 11 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Teno dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Březen 18th

Účetní závěrka za rok 2016

Bře
18

Roční účetní závěrka "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za rok 2016 (tj. Pohyb na účtech, Inventarizace prostředků, Rozvaha analyticky, Výsledovka analyticky, Vyučtování zálohových plateb, Přijaté faktury zálohové a ostatní) najdete v privátní zóně ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Rekapitulace příjmů a výdajů BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo".

Přidal admin číst dál

Březen 15th

Kácení topolů v ulici Mrkvičkova

Bře
15

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na Vaše dopisy ohledně topolů v ul. Mrkvičkova, které jste zaslali v loňském roce, si Vás dovolujeme informovat o stavu věci.

V současné době byly pokáceny 3 ks topolů bělavých u dětského hřiště za bytovým domem Mrkvičkova č. p. 1365. Pravomocné rozhodnutí se vztahuje ještě na 5 ks topolů rostoucích na pozemku parc. č. 1502/73, k. ú. Řepy. Do konce vegetačního klidu, tj. do 31.03.2017 dojde k odstranění 2-3 jedinců, jejichž zdravotní stav a provozní bezpečnost je nejvíce snížená. Zbylí jedinci prozatím nebudou odstraněni (vizuální dojem, estetické hledisko). Samozřejmostí je náhradní výsadba za vykácené stromy ve vhodném období (např. Třešeň Sakura, Javor Mléč, atp.). Informujte, prosím, členy SVJ ohledně plánovaného kácení - tímto se také předem omlouváme za dočasná omezení vyplývající z této činnosti (hluk, zvýšená opatrnost pohybu osob a vozidel v této oblasti, atd.).

Děkujeme za pochopení

Ing. Jaroslava Hrdličková, Úřad městské části Praha 17,

Odbor životního prostředí a dopravy

Přidal admin číst dál

Únor 28th

Zápis z jednání představenstva

Úno
28

Zápis z jednání představenstva ze dne 21. února 2017, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení žádostí o mimořádnou splátku DČV k 31.3.2017 a vydání úkolu k realizaci mimořádných splátek a převodu bytů do osobního vlastnictví, informace o dlužnících  k 31.12.2016 s přijatými opatřeními, informace o průběhu realizace plynové přípojky, schválení výběru projektantů pro výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace projektu plynové kotelny, včetně vyřízení stavebního povolení, schválení SOD na odstranění závad, zjištěných při odborných prohlídkách výtahů, posouzení realizace stříšek nad nechráněnými vchody (přední 1350,1351 a zadní 1353,1354,1355), a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2017"

Přidal admin číst dál

Únor 27th

Smlouva na pojištění domu

Úno
27

"Smlouvu na pojištění společných částí domu" BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo, naleznete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Neveřejná dokumentace" - "Smlouva pojištění společných částí domu"..

Přidal admin číst dál

Stránky