Archive

Červenec 15th, 2016

Zápis z jednání představenstva

Črv
15

Zápis z jednání představenstva ze dne 23. června 2016, kde na pořadu jednání bylo upřesnění termínu a postupu pro mimořádné splátky úvěru k termínu 30.9.2016, včetně postupu převodu bytů do osobního vlastnictví, informace o změně dodavatele tepla a TUV (návrh na uzavření dodatku k SoD o dodávce tepla a TUV), schválení rozsahu provedení drobných oprav a výběr dodavatelů, provedení ucpávky technologických rozvodů mezi byty 1 a 3/1350, doplnění vík větracího potrubí u bytu č. 78/1355, výměna jističe v suterénu 1353, oprava kanalizační přípojky u 1352, oprava přístupové podesty před vchodem 1352, úprava vstupních prostor 1352, výběr dodavatele stříšek nad vchody 1350 a 1351, nákup 2ks svítidel a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2016"

Přidal admin číst dál

Červenec 1st

Zápis z jednání kontrolní komise

Črv
01

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 27. června 2016, kde hlavním bodem jednání byla volba předsedy kontrolní komise najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2016".

Přidal admin číst dál

Červen 25th

Aktualizace formulářů

Čer
25

Pokyny pro provedení mimořádných splátek DČV a následný převod bytů do osobního vlastnictví k termínu 30. září 2016.

Představenstvo BD, na svém jednání dne 23. června 2016 upřesnilo termíny pro podávání žádostí o provedení mimořádné splátky DČV a následně i  žádostí o převedení bytů do osobního vlastnictví. Tyto termíny jsou uvedeny na formulářích žádostí, současně upozorňuje že vydávání potvrzení o členství v BD, skutečné výše DČV k termínu 30. září pro potřebu získání úvěru u jednotlivých bank,  bude možno požadovat jen v úředních hodinách představenstva BD. Skutečnou částku DČV je možno zjistit na webových stránkách BD (privátní zóna), Aktualizované formuláře najdete v uživatelském menu "Formuláře". Děkujeme za pochopení, představenstvo BD.

Přidal admin číst dál

Červen 16th

Přerušení dodávky TUV

Čer
16

Na základě informace firmy "AXON plus s.r.o" bude v Mrkvičkově ulici přerušena dodávka TUV, která je plánovaná v termínu od 18.7. do 19.7.2016.

Přidal admin číst dál

Květen 23rd

Zpráva představenstva BD za rok 2015

Kvě
23

Zprávu představenstva BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytového družstva o činnosti a hospodaření BD za rok 2015 najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2016".

Přidal admin číst dál

Květen 19th

Finanční plán pro rok 2016

Kvě
19

Do privátní zóny byl přidán "Finanční plán pro rok 2016, který byl schválen na 8. členské schůzi BD Mrkvičkova 1350 - 1355, která se konala 12. května 2016. Tento dokument najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Finanční plán BD Mrkvičkova 1350 - 1355"

Přidal admin číst dál

Stránky