Archive

Prosinec 4th, 2011

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Pro
04

Od 16. listopadu je na těchto stránkách vystaven dotazník, podle kterého jsme chtěli zjistit potřebu přistavení velkoobjemového kontejneru z důvodu odvozu materiálu, který je neoprávněně skladován ve společných prostorech domu. Na tento dotazník odpověděli pouze tři nájemníci a to pan Krejčí, Novák a paní Čanová s kladnou odpovědí a potřebou přistavení kontejneru ve víkendovém termínu. Mimo tyto nájemníky nikdo jiný přistavení nepožadoval, ale nakonec byl kontejner plný už v sobotu dopoledne a plánované vyklizení sklepu po bývalém nájemníkovi ve vchodě 1350 se málem nepodařilo. Byli jsme nuceni menší část vyhodit do popelnic. Celá akce se nakonec podařila a za to děkujeme zejména SVBF Praha a panu Ing. Zahradníkovi, kteří se nejvíce podíleli na zajištění přistavení kontejneru. Ovšem smutné je, že někteří nájemníci tuto službu nevyužili a budou muset svůj materiál vyklidit na vlastní náklady. Společné prostory a okolí slouží nám všem, kteří zde bydlíme, ale ne vždy to někteří plně chápou. Pro představu pár příkladů ZDE.

Přidal admin číst dál

Listopad 29th

Kdo uklízí Mrkvičkovu ulici

Lis
29

Pokud dodnes nevíte na koho se obrátit v případě úklidu v Mrkvičkově ulici, tak zde je článek, který vyšel ve zpravodaji "Řepská sedmnáctka" a vše kolem úklidu objasňuje.

 

Přidal admin číst dál

Listopad 18th

Přemístění kanceláře "BD Mrkvičkova 1350 -1355, bytové družstvo"

Lis
18

Kancelář našeho bytového družstva byla přemístěna ze vchodu Mrkvičkova 1353, na vchod Mrkvičkova 1350 ( zadní vchod ). První přípravy prostorů proběhly včera ve večerních hodinách za účasti několika dobrovolníků, kteří připravili místnost pro vymalování a další nutné úpravy.

Přidal admin číst dál

Listopad 11th

Jednání se znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s.

Lis
11

Na stránkách SVBF Praha byly přidány upřesňující informace o pracovním jednání, které proběhlo ve dnech 2.11 a 8.11.2011 se znaleckým ústavem "Grant Thornton Valuations, a.s." (nástupnickou organizací  "Facility Transactions, a.s."). Na těchto jednáních se znalecký ústav zavázal k následujícímu:

  1. Vedením zakázky pověří tým pod vedením soudního znalce, řádně jmenovaného ministerstvem spravedlnosti.
  2. Převezme všechny podklady (připomínky, námitky, protiposudky, apod.), které byly dosud na MO nebo SVBF Praha doručeny.
  3. Znalecký ústav vypracuje znalecké posudky tak, aby se v nich promítly  všechny relevantní připomínky.
  4. Konečná podoba posudků bude opět zkontrolována znalcem  z ONNM.

Znalecké posudky (dle bodu 3) bude SVBF Praha přebírat tak, jak je bude znalecký ústav vypracovávat, od  18.11.2011 a bude je po kontrole u ONNM  (dle bodu 4) předávat jednotlivým družstvům. Jednotlivá bytová družstva mohou dál pracovat na konečném znění kupních smluv a přípravě ostatních dokumentů tak, jak bylo projednáno na uskutečněných schůzkách v minulých týdnech.

Přidal admin číst dál

Listopad 4th

Přepracování znaleckých posudků

Lis
04

Podle informací na spolupracujícím webu bylo rozhodnuto, že znalecké posudky přepracuje znovu společnost Grant Thornton Valuations, a.s. Toto rozhodnutí bylo přijato na jednání na MO u GS Ing. Vylity dne 2.11.2011. Kompletně přepracované posudky by měly být přepracovány nově najatým znalcem do 23. listopadu 2011.

Přidal admin číst dál

Listopad 3rd

Anonymní příspěvek

Lis
03

V posledních dnech se objevil na těchto stránkách komentář, přesněji jeho kopie (ne zcela zdařilá), která znehodnocuje práci představenstva. Tento komentář byl na stránkách delší dobu ponechán, jelikož je fórum zatím veřejné a je určeno pro členy družstva a veřejnost ke sdílení názorů a informací týkajících se především prodeje našeho bytového celku a organizačních záležitostí. Celé toto fórum je zatím anonymní a přístupné pro každého bez omezení, protože chceme vše zjednodušit i těm, kteří ne zrovna fandí výpočetní technice a dalším vývojovým trendům poslední doby. Z tohoto důvodu budeme v tomto trendu pokračovat i nadále do doby, než se něco stane a budeme muset udělat na tomto webu určité bezpečnostní restrikce. I přesto vás žádáme, abyste pod komentáře zadávali jména a to zejména tam, kde se objevují vaše dotazy, na které chcete odpověď. Pokud bude dotaz anonymní, tak se odpovědi nedočkáte.

Děkujeme za pochopení

Přidal admin číst dál

Stránky