Archive

Zvýšení nájemného v roce 2012

Zář
01

Představenstvo družstva obdrželo žádost od SVBF Praha, aby předalo aktuální seznam nájemníků, kteří nejsou členy BD Mrkvičkova 1350 - 1355. Těmto nájemníkům bude v  souladu se zákonem č.107/2006 Sb. v roce 2012 nájem zvýšen. Zvýšení nájmu se nevstahuje na členy BD.

Přidal admin číst dál

Srpen 4th

Dopis nájemníkům

Srp
04

Dne 4.8.2011 zveřejnila SVBF Praha na svých internetových stránkách "dopis" od GS MO Ing. Vylity a ředitelky SVBF Ing. Kynclové, který je určen nájemníkům BTC, ve kterém jsou uvedeny aktuální informace o dalším postupu prodeje a stanovení ceny BTC.

Přidal admin číst dál

Srpen 1st

Odborné stanovisko ke znaleckému posudku

Srp
01

Za účelem zjištění kvality dodaného znaleckého posudku na jednotlivé BTC, bylo objednáno vypracování odborného stanoviska Ing. Orta, Ph.D. (vedoucí katedry oceňování Bankovní institut - vysoká škola). Toto vypracované odborné stanovisko k použité metodice stanovení obvyklé ceny nemovitosti je k nahlednutí ZDE.

Přidal admin číst dál

Stránky