Archive

Prosinec 20th, 2018

Zápis z jednání představenstva

Pro
20

Zápis z jednání představenstva ze dne 29. listopadu 2018, kde na pořadu jednání bylo posouzení jednotlivých připomínek k technickému řešení nových výtahů, vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů a stanovení dalšího postupu, návrh dalšího postupu - doporučení členům představenstva a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Říjen 24th

Zápis z jednání kontrolní komise

Říj
24

Zápis z jednání kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" ze dne 11. října 2018, kde byla řešena rezignace člena kontrolní komise, plynová přípojka, založení SVJ, stříšky, neplatiči, pohyb na účtech, kontrola uzavřených SoD a faktur najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zápisy kontrolní komise z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Září 28th

Upřesnění úředních hodin na 4. čtvrtletí roku 2018

Zář
28

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na říjen až prosinec 2018 následovně:

  • 4. 10. 2018 - Ing. Milan Holubek
  • 18. 10. 2018 - Ing. Jan Zahradník
  • 1. 11. 2018 - Ing. Milan Holubek
  • 15. 11. 2018 - Ing. Milan Komín
  • 29. 11. 2018 - Ing. Jan Zahradník
  • 13. 12. 2018 - Ing. Jan Holubek
  • 27. 12. 2018 - Ing. Jan Zahradník
Přidal admin číst dál

Září 27th

Zápis z jednání představenstva

Zář
27

Zápis z jednání představenstva ze dne 20. září 2018, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení splnění úkolů z minulého jednání, předvolání neplatiče k dořešení způsobu úhrady dlužné částky, informace o dlužnících k 31.7.2018 a přijatá opatření, informace o průběhu realizace projektu plynové přípojky, informace o průběhu realizace stříšek, informace o nezávazných cenových nabídkách na rekonstrukci výtahů v roce 2019 a stanovení dalšího postupu, kontrola činnosti pracovní komise pro přípravu SVJ a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Zápis z jednání představenstva

Zář
27

Zápis z jednání představenstva ze dne 28. června 2018, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení úkolů z minulého jednání, projednání nahlášení havarijních závad spojených se zatékáním vody do bytů vchodu 1355, projednání možnosti odstranění závady vzniklé zatékáním vody do lodžie bytu č.58/1353, informace o stavu projektových prací plynové přípojky, schválení nákupu duplikátních klíčů vchodových dveří a vyžádání jejich seřízení, zajištění drobných elektrických oprav, stanovení pracovní komise pro výběr výtahů a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva z roku 2018".

Přidal admin číst dál

Červenec 15th

Aktualizace formulářů

Črv
15

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné - úplné splátky". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Stránky