Archive

Červen 20th, 2020

Výsledky hlasování per rollam

Čer
20

Zápis o výsledcích hlasování per rollam, které bylo vyhlášeno na základě usnesení představenstva BD konaného 7. května 2020, ve smyslu stanov BD, čl. 40 najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020.

Přidal admin číst dál

Červen 15th

Upřesnění úředních hodin na 3. čtvrtletí roku 2020 Novinky

Čer
15

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na červenec až září 2020 následovně:

Přidal admin číst dál

Červen 14th

Aktualizace formulářů

Čer
14

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné splátky k 10.9.2020". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Květen 21st

Zpráva kontrolní komise BD Mrkvičkova

Kvě
21

Zprávu kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" za období květen 2019 až duben 2020 najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zprávy a zápisy kontrolní komise z roku 2019 - 2020"..

Přidal admin číst dál

Květen 18th

12. členská schůze BD Mrkvičkova - per rollam

Kvě
18

Do privátní zóny byly vloženy nové dokumenty, které by se schvalovaly na řádné 12. členské schůzi BD Mrkvičkova 1350 - 1355, která se z důvodu COVID - 19 konat obvyklým způsobem nebude. Náhradou za členskou schůzi proběhne schvalování daných dokumentů formou hlasovacích lístků "per rollam" dle čl. 40 "Stanov BD". Řádně vyplněné a podepsané hlasovací lístky žádáme vrátit nejpozději do 2. června 2020. Výzvu k hlasování per rollam najdete ZDE. Hlasovací lístek per rollam najdete ZDE. Všechny další dokumenty k prostudování k danému tématu najdete obvyklým způsobem v privátní zóně ZDE po přihlášení s označením NOVINKY. Upozorňujeme, že hlasují jen členové BD.

Za představenstvo BD, Ing. Jan Zahradník

Přidal admin číst dál

Duben 17th

Dodatek k úvěrové smlouvě

Dub
17

Do privátní zóny byl vložen "Dodatek č. 16 k úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne 17. 9. 2012". Tento dokument najdete ZDE po přihlášení, ve složce "Družstevníci - Finanční a ekonomické informace" - "Úvěrové smlouvy".

Přidal admin číst dál

Stránky