Archive

Září 17th, 2021

1. shromáždění vlastníků Mrkvičkova 1350 - 1355 Novinky

Zář
17

Vážení přátelé, skupina vlastníků podepsaná na 2. listě pozvánky, svolává 1. shromáždění vlastníků do KD Bílá Hora. Shromáždění se koná dne 30. září 2021 od 19:00 hod. po 12. členské schůzi BD. Plnou moc (Určení společného zástupce spoluvlastníků jednotky) najdete ZDE. Vlastní přípravu dokumentů a řízení shromáždění zabezpečuje fy. Obyvatelé servis s.r.o. Pozvánku a program najdete ZDE.

Za správnost Ing. Jan Zahradník

Přidal admin číst dál

12. členská schůze BD Mrkvičkova 1350 - 1355 Novinky

Zář
17

Vážení přátelé, představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na 12. členskou schůzi, která se koná 30. září 2021 v 18:00 hod. v KD Bílá Hora. Vzhledem k závažnosti projednávání otázek prosíme o maximální ůčast, případně o vydání "Plné moci" pro zastupovíní na tomto jednání. Po ukončení schůze v 19:00 hod. navazuje 1. shromáždění SVJ. Pozvánku a program najdete ZDE.

Za představenstvo Ing. Jan Zahradník

Přidal admin číst dál

Srpen 23rd

Společenství vlastníků Mrkvičkova 1350 - 1355

Srp
23

Vážení vlastníci, představenstvo vám předkládá k seznámení návrh stanov SVJ, které budeme schvalovat na ustanovujícím shromáždění SVJ Mrkvičkova 1350 - 1355 ve čtvrtek 30. září 2021 od 19:00 hod. v KD Bílá Hora. Při studování zjistíte, že je nutno v předstihu připravit tři členy výboru a tři členy KK. Současně je vhodné zvolit jak pro výbor SVJ, tak KK několik náhradníků, kteří mohou v průběhu mezi shromážděními automaticky nastoupit za člena, který podal rezignaci. Návrhy na členy výboru a KK a případné dotazy očekává představenstvo do 31. srpna 2021.

Za představenstvo BD Ing. Milan Komín

Přidal admin číst dál

Srpen 20th

Zápis z jednání přesdstavenstva

Srp
20

Zápis z jednání představenstva ze dne 8. srpna 2021, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení úkolů z minulého jednání, ustavující shromáždění vlastníků SVJ (schválení konzultanta a organizační zajištění shromáždění), členská schůze BD (organizační zajištění), projekt komplexní revitalizace (upřesnění dalšího postupu) a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020 a 2021".

Přidal admin číst dál

Červenec 12th

Úřední hodiny BD Mrkvičkova Novinky

Črv
12

Vážení vlastníci a nájemníci,

představenstvo rozhodlo v červenci a srpnu 2021 neobsazovat úřední hodiny, akutní případy řešit buď cestou e-mailu, nebo telefonicky.

Děkujeme za pochopení, krásné letní dny.

Přidal admin číst dál

Červenec 1st

Zápis z jednán představenstva

Črv
01

Zápis z jednání představenstva ze dne 23. června 2021, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení úkolů z minulého jednání, schválení výsledků per rollam, informace o stavu výstavby plynové kotelny, schválení SOD na provoz plynové kotelny (2 varianty) - viz nabídka fy. TREND, informace o výsledcích jednání BD s fy. Veolia Energie Praha a.s. o finančních nákladech na odstranění stávající technologie po odpojení domu od CZT, ukončení odběru tepla od Veolia Energie Praha a zajištění konečné fakturace (včetně ukončení povoleného inkasa), stanovení úkolů pro zpracování zadání projektu kompletní revitalizace, organizační zajištění 13. členské schůze BD, stanovení úkolů pro organizační zajištění shromáždění vlastníků založení SVJ a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020 a 2021".

Přidal admin číst dál

Stránky