Vítejte na informačním portálu "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo", který Vás zde bude informovat o bytovém celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Mrkvičkova. Tyto webové stránky mají hlavně informativní charakter, kde najdete krátké zprávy a informace o plánovaných schůzích a dalších akcích, které přímo souvisí s daným bytovým celkem. Pokud máte nějaké nejasnosti a chcete danau situaci řešit, můžete využít "Diskusní fórum" a vzájemně si některé fakta vyjasnit.

Pro komunikaci na stránkách můžete využít anonymní přístup pouze v komentářích. Přístup do "Privátní zóny" je pouze pro členyy "BD Mrkvičkova 1350 - 1355". Pro členy "Představenstva" byla zřízena další "Chráněná zóna", která slouží pro komunikaci pouze "Představenstvu".

Pro případné dotazy na "Představenstvo" nebo "Kontrolní komisi" používejte kontaktní formulář v menu -  " Kontakt " 

 

Aktualizace formulářů Novinky

Čer
09

Do uživatelského menu pod odkazem "Formuláře" byly aktualizovány ke stažení formuláře "Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví" a "Žádost o provedení mimořádné splátky k 30.9.2021". Žádosti se závazným prohlášením je nutné po vyplnění vrátit dle uvedeného data k rukám členů představenstva BD.

Přidal admin číst dál

Zahájení výstavby plynové kotelny Novinky

Kvě
26

Vážení vlastníci a nájemníci, na základě uzavřené SOD č. 001/2020 s fy. TREND Technologie, s.r.o. bylo dne 20. května 2021 provedeno převzetí staveniště a v tomto týdnu budou zahájeny stavební práce, na které budou navazovat topenářské práce. Předpokládaný termín dokončení je 31. července 2021. Současné práce nemají vliv na dodávku TUV. O případné odstávce budete včas informováni, děkujeme za pochopení.

Za představenstvo BD Ing. Jan Zahradník, místopředseda představenstva.

Přidal admin číst dál
Přidal admin číst dál

Upřesnění úředních hodin na 2. čtvrtletí roku 2021 Novinky

Dub
06

Vážení členové BD a vlastníci, představenstvo BD upřesňuje termíny úředních hodin, včetně personálního obsazení na duben až červen 2021 následovně:

Přidal admin číst dál

Zápis a zpráva kontrolní komise BD Mrkvičkova

Kvě
18

Dne 16. května 2021 provedla kontrolní komise "BD Mrkvičkova 1350 - 1355, bytové družstvo" kontrolu se zaměřením na výběrové řízení, uzavření smluv o dílo, pohyby na účtech, realizaci výstavby plynové přípojky a další. Zápis a zprávu kontrolní komise najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy kontrolní komise" - "Zápisy kontrolní komise z roku 2019 a 2021".

Přidal admin číst dál

Zápis z jednání přesdstavenstva

Kvě
06

Zápis z jednání představenstva ze dne 22. dubna 2021, kde na pořadu jednání bylo vyhodnocení úkolů z minulého jednání, informace o provedení mimořádné splátky úvěru k 31.3.2021 a následný převod do osobního vlastnictví, informace o stavu výstavby plynové kotelny po zamítnutí odvolání Veolia Energie Praha, informace o výsledných jednáních BD s fy. Veolia Energie Praha o finančních nákladech na odstranění stávající technologie po odpojení domu od CZT, organizační zabezpečení ročního vyúčtování dodávjy energií a služeb za rok 2020, příprava členské schůze BD (případně schválení hlasování účetní uzávěrky a plánu oprav per rollam), schválení nákupu a naprogramování náhradních vstupních dallas čipů pro jednotlivé vchody podle zaslané cenové nabídky, schválení využití místnosti v prostoru bývalé výměníkové stanice, organizační zajištění kontroly společných prostor s důrazem na požární bezpečnost, doklad předsedy pracovní komise k výsledkům činnosti pracovní komise pro revitalizaci domu, informace o možnostech založení SVJ a jeho externí řízení včetně finančních nákladů a další najdete ZDE po přihlášení do privátní zóny ve složce "Družstevníci - Zápisy z jednání představenstva a členských schůzí" - "Zápisy z jednání představenstva a řádné členské schůze z roku 2020 a 2021".

Přidal admin číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Bytové družstvo Mrkvičkova 1350 - 1355 RSS